Lærling Haneseth Bodø

Info for lærlinger i Haneseth Bodø

Lærling
13.03.202011:51 Kjell Hansen

Haneseth Bodø er opplæringsbedrift i elektrikerfaget og telekommunikasjonsmontør faget og tar hvert år inn fra 3 - 6 lærlinger.

Vi har ca 10 - 15 lærlinger i Haneseth Bodø og et generelt ungt miljø, 50 av våre ansatte er mellom 20 og 40 år.  Hvert år mottar bedriften ca 30 søknader på lærlingeplass og det gjøres en nøye vurdering av alle søknader før et eventuelt jobbintervju.  Det er ønskelig å få inn søknader før påske hvert år.

Vi tar normalt inn nye lærlinger hver vår. Når lærlingene avslutter sin læretid hos oss vil mange av de som har gjort et godt inntrykk kunne bli tilbudt jobb som montører.

Utplassering fra skolen

Vi tar normalt inn 8 - 10 skoleelever hvert år som får være i en eller to uker på utplassering.  Dette danner grunnlaget for om bedriften og den enkelte skal inngå en arbeidsavtale, og inngå en lærekontrakt.  Bedriften prøver å sette hver skole elev sammen med en montør i hele utplasserings tiden og vil få besvarelser fra montørene om hvordan motivasjon, innsats og generell oppførsel har vært fra den utplasserte.

Informasjon og fadder

Hvis du får en læreplass hos Haneseth vil du på første arbeidsdag få mye informasjon om bedriften og få hilse på ledere, lærlingeansvarlige og tillitsvalgte i bedriften.  Hver lærling har sin egen fadder i administrasjonen som følger hver lærling fra start til endt opplæring.  Din fadder vil i løpet av læretiden følge opp med oppfølgings samtaler, gjennomgang av læreplaner og generelle spørsmål.

Ansvar

Den enkelte lærling har sin fadder som den nærmeste overordnede, disse skal ha møter min hvert halvår og gjennomgå den faglige delen av opplæringen.  Man går også gjennom trivsel og generelt hvordan lærlingen har det.  Hvis det oppstår situasjoner av personlig art skal lærlingen kontakte Ida M Blom Stenbakk som er personal ansvarlig for våre lærlinger eller daglig leder Kjell Hansen.

Vi har også en læringenes tilsynsrepresantant blant våre montører og det er Thomas Jansen som til daglig arbeider som montør på serviceavdelingen.

Thomas tar gjerne lærlingene med på noe soaialt innimellom slik at man får truffet hverandre også utenfor jobb.  Lærlingen kan gjerne ta kontakt med Thomas hvis man har noe man vil snakke om.

Trivsel

Vi setter av betydelige ressurser i at man skal trives som lærling i Haneseth og arrangerer egne temakvelder og arrangementer som er tilpasser våre yngste ansatte som bowlingkvelder eller paintball og annet

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox